เรียน 
  เรื่อง การสร้างเครือข่ายพัฒนาคริสเตียนศึกษาร่วมกัน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 power point จาก การอบรมพัฒนาศักยภาพอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ  
โดย ผป.ถนอม ปินตา  ลงเมื่อวันที่ 
: 28/11/2016 เวลา  : 12:27 น. โดย  : ผป.ถนอม ปินตา
โหลด1 : 28111612274BJUZ1.PPT
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save