เรียน 
  เรื่อง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21

  เนื้อหาโดยย่อ :
 power point จาก การอบรมพัฒนาศักยภาพอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ  
โดย อาจารย์ ฐาปนิก  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ลงเมื่อวันที่ 
: 28/11/2016 เวลา  : 12:26 น. โดย  : อาจารย์ ฐาปนิก
โหลด1 : 28111612268UL5X1.PPT
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save