เรียน 
  เรื่อง แนวคิดในการพัฒนาคริสเตียนศึกษาในโรงเรียน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 power point จาก การอบรมพัฒนาศักยภาพอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ  
โดย ผป.ดร.สิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์  ลงเมื่อวันที่ 
: 28/11/2016 เวลา  : 12:24 น. โดย  : ผป.ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์
โหลด1 : 2811161224AJ6ZV1.PPT
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save