เรียน 
  เรื่อง Thailand Education 4.0 โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

  เนื้อหาโดยย่อ :
 power point จาก การอบรมพัฒนาศักยภาพอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ  
โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/11/2016 เวลา  : 12:43 น. โดย  :
โหลด1 : 27111612433A8UV1.PPT
โหลด2 : 27111612433A8UV2.PPT

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save