เรียน 
  เรื่อง นำเสนองานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21

  เนื้อหาโดยย่อ :
 power point จาก การอบรมพัฒนาศักยภาพอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ  
โดย ทีมศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/11/2016 เวลา  : 13:08 น. โดย  : ทีมศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย
โหลด1 : 2711161252ZFIY81.PPT
โหลด2 : 2711161252ZFIY82.PPT

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save