ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน : สดุดี 23 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ เพลงสดุดีของดาวิด พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน   อ่านย้อนหลัง
 ข้อมูลสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ (About)
  ข้อมูลและสารสนเทศสำนักงานพันธกิจการศึกษา
  ข้อมูลสถานที่
  สถิตินักเรียน
  สถิติครูและบุคลากร
 งานบริการ (e-Service)
 ดาวน์โหลดไฟล์ (Download Files)
  หลักสูตรปฐมวัย(ใหม่)๒๕๖๐.pdf
  หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน2551.doc
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตัวอย่าง.docx
  แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR).pdf
  การสร้างข้อสอบมาตรฐานและคลังข้อสอบ.pdf
 ส่งไฟล์ขึ้นServer(Upload Files)
  ส่งไฟล์ไปที่ Server
 ข่าวและเหตุการณ์ (NEWS)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2018สำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทุกระดับหัวข้อ Results: The Key to Quality and Improvement ณ สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทยชั้น 4 ดาวน์โหลดรูป ที่ ลิงค์ https://www.dropbox.com/sh/3jeyc5iiqxvhj26/AACj6KCleMvEqlgF_keACjl_a?dl=0 ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ ลิงค์ https://www.dropbox.com/sh/bikvug3kl1q3vno/AAApuyiB7h16kGtftthAmchTa?dl=0

อ่านย้อนหลัง

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ประกาศและข่าวทั่วไป (Announcement)
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลดกำหนดการ

อ่านย้อนหลัง

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ภาพ-ข่าวประชาสัมพันธ์ (Activities)
การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยวันที่ 7 กรกฎาคม 2018
นำเสนองานวิจัย แนวทางการพัฒนาโรงเรียนบำรุงวิทยา
คณะวิจัยแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก นำเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนกับทีมบริหารโรงเรียนบำรุงวิทยา วันที่ 6 กรกฎาคม 2018
อบรมการใช้ระบบบริหารงานวิชาการและจัดการเว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนได้จัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 

อ่านต่อ

ปฏิทินประจำเดือน (Calendar)
กรกฎาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
ขณะนี้วันที่ 20/07/2561 เวลา 14:53 น.

กำหนดการประจำเดือน

16/7/2561
-17/7/2561
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ

อ่านกำหนดการทั้งหมด
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลิงค์อื่น ๆ (Links)
Google
Hotmail
ครูอัพเดตดอทคอม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (อ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษ
ครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในปะเทศไทย
เลขท่ 10 ถนนรัตโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-242558 Fax 053247103